Kysely 2023: tulokset

Kyselyn tarkoituksena oli tuottaa ajantasainen kuva web3- ja lohkoketjuteknologioiden hyödyntämisestä Suomessa. Tavoitteena on löytää tapoja edistää web3- ja lohkoketjuteknologaa hyödyntävien yritysten toimintaa. Kiitos kaikille osallistuneille!

Huom. sivun mobiilinäkymässä puutteita.

Kyselyn perustiedot

 • Vastauksia: 26
 • Aikaväli 6/2023-10/2023
 • Kohderyhmä: Yksityishenkilöt ja yritykset, jotka ovat läsnä jossain lohkoketjualaan liittyvässä verkkoyhteisössä. Kysely oli suomenkielinen.

Huom. kyselyn sisältö ja kohderyhmä ovat erilaiset kuin yhdistyksen aiemmin toteuttamissa Blockchain Barometri -kyselyissä, joten tulokset eivät ole tältä osin vertailukelpoisia.

Tärkeimmät tulokset

Vastausten profiili. Vastausten kokonaismäärä (26) ei ollut suuri, mutta vastaajat olivat valveutuneita web3/krypto/lohkoketjusovellusten käyttäjiä.

Markkinoille pääsyn esteet TOP 3
 • Epäselvä tai puuttuva sääntely
 • Johdon vaikeus ymmärtää lohkoketjuun perustuvia liiketoimintamalleja
 • Ennakkoluulot ja huono maine

Markkinoille pääsyn edistäminen TOP 3
 • Verotuksen ja digitaalisen omaisuuden oikeudellisen aseman selkeyttäminen
 • Digitaalisen identiteetin käyttöönotto
 • Yleisön ja yritysten tiedottaminen web3:n mahdollisuuksista

Vastaajien profiili

Vastaajat tunsivat lohkoketju-genren hyvin.

 • Vastaajista 2/3 vastasi yksityishekilönä, 1/3 yrityksen edustajana.
 • Vastaajista 2/3 käytti tai oli kokeillut kryptovaluuttoja tai NFT-tokeneita
 • Vastaajista 3/4 oli kiinnostunut lohkoketjujen hyödyntämisestä viranomaispalveluissa, toimitusketjujen hallinnassa ja OVT:ssa
 • Vastaajista 1/3 sanoi jo käyttäväntä tai kokeilevansa digitaalista identiteettiä tai datalompakoita
 • Kiinnostavana toimialana mainittiin erikseen koulutus

Mitkä tekijät hidastavat web3/lohkoketjuteknologian käyttöönottoa?

Markkinoille tulon edistäminen

SÄÄNTELY vähemmän tärkeää.... neutraali ....tärkeää/ensisijaista
Verotuksen keventäminen (kryptot / DeFi / NTF / muu digitaalinen vaihdanta)
Verotuksen selkeyttäminen
Digitaalisen omaisuuden oikeudellisen aseman selkeyttäminen
Älysopimussovellusten ja autonomisten organisaatioiden (DAO) oikeudellisen aseman määrittely
Älysopimussovellusten vastuukysymysten ja kuluttajansuojan määrittely
50 %
20 %
12 %
19 %
19 %
20 %
12 %
23 %
23 %
39 %
30 %
69 %
65 %
58 %
42 %
TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS vähemmän tärkeää.... neutraali ....tärkeää/ensisijaista
Web3-aiheiset konferenssit ja suurtapahtumat
Yleisön tiedottaminen web3:n mahdollisuuksista
Yritysten informointi web3:n ja lohkoketjuteknologian tarjoamista uusista mahdollisuuksista
Kaupallisen alan koulutus
Ohjelmistotuotannon koulutus
23 %
12 %
12 %
12 %
8 %
39 %
23 %
15 %
31 %
27 %
38 %
65 %
73 %
58 %
65 %
TEKNOLOGIAPOLITIIKKA vähemmän tärkeää.... neutraali ....tärkeää/ensisijaista
Digitaalisen identiteetin käyttöönoton edistäminen
Vihreän siirtymän edistäminen web3 / lohkokejuteknologian avulla
Yliopistotutkimus
Kohdennetut T&K -yritystuet
Sosiaalisen yritystoiminnan edistäminen, esim. reilu alustatalous
8 %
25 %
17 %
24 %
8 %
4 %
25 %
29 %
28 %
35 %
88 %
50 %
54 %
48 %
58 %

Lisäksi mainitiin

 • Dias.fi -palvelun käyttö lohkoketju-mallicase:na
 • Virtuaalivaluuttojen verotulojen käyttö kansallisen Web3-ekosysteemin kehittämiseksi
 • Perusteiden koulutusta tavallisille ihmisille