Kysely: Web3- ja lohkoketjuteknologian käytön edistäminen Suomessa

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa ajantasainen kuva web3- ja lohkoketjuteknologioiden hyödyntämisestä Suomessa. Vastaamalla vaikutat siihen, millaista yhteistoimintaa, verkostoitumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista teemme jatkossa, jotta web3- ja lohkoketjuteknologaa hyödyntävät yritykset ja yhteisöt voisivat menestyä. Vastauksesi on tärkeä, vaikka asiat eivät olisi vielä tuttuja sinulle. Kyselyssä on 26 monivalintakysymystä ja siihen vastaaminen vie alle 10 min.

Siirry kyselyyn tästä linkistä. Kiitos vastauksistasi!