Kysely: Web3- ja lohkoketjuteknologian käytön edistäminen Suomessa

Kyselyn tarkoituksena on tuottaa ajantasainen kuva web3- ja lohkoketjuteknologioiden hyödyntämisestä Suomessa. Vastaamalla vaikutat siihen, millaista yhteistoimintaa, verkostoitumista ja yhteiskunnallista vaikuttamista teemme jatkossa, jotta web3- ja lohkoketjuteknologaa hyödyntävät yritykset ja yhteisöt voisivat menestyä.

KYSELYN TULOKSET